گـَـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه

ميسون نعيم الرومي گـَـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه

كـِـحـْـلـَـه تـِـلـوگ اوبـَـس إلـَـه – والـديـرَم ابـشِــفـْـتـَـه حـِـلـَـه
الـدَگـَّه زَرْگـَـه اعـْـلـَـه الـحـِـنـچ – واخـدودَه تـضوي ابـلا ضوَه
شـيـلـَـه اوتـداري اعـْـلـَـه الـشـَـعـَـر
الـزلـف مـن عـدْهـَـه نـفـَـر
لـَـفـَّـت الـچـَـرْغـَـد عَ الـخـَـصر
حـلـْـوَه لـحـْـديـثـَـه امـن الـهـور – وازلـوفـهـَـه اتـنـاغـي الـهـوَه
وَرْد الـبـَـنـَـفـسـَـج قـدّاح – هـيـل اومـسـچ الـهـن حـوَه
گـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
***
غـَـنـَّـت مـَـواويـل الـهـوى – مـَـشـْـحـوفـهـَـه اوطـَـرّ الـهـور
مـال الـگـصـَـب عَ الـجـَـنـبـيـن – خـَـجـْـلان مـنـهـَـه اومـَـبـهـور
الـگـذلـَـه غـَـطـَّـت لـعـْـيـون
دگــّـوْ الـخـَـشـَـب .. لـَـتـحـسـدون
مـَـنـْـلـوم (قـيـس اومـَـجـنـون)
عـِـشـگ الـيـحـب نـار اونـور – عـمـر الـيـحـب كـلـَّـه انـذور
مـن هـِـدْمـَـه فـاح البـخـور – دارَت الـعـين اوبـَـس إلـَـه
گـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
***
دجـْـلـَـه اوفـرات الـنـَـهـريـن – والـهـور طـَـرّ الـصوبـيـن
رَدَّت اطـيـور امـهـاجـِـرَه – اسـنـيـن ضـاعـَـت واسـنـيـن
غـنـوات نـسـمـَـع اشـكـال
والـنـاي يـعـزف مـَـوّال
فـِـدوه يـَـفـَـتــّـاح الـفـال
شـنـهـي الـجـِـرَه اوشـنـهـي الـصار – گـلـّـي الـولـف رايـح ويـن ؟
اتـْـعـَـنـَّـه اروحـَـن لـلـخـضر – واشـعـل اشـمـوع امـنـَـوّرَه
حِـنـَّه وابـيـاس امـعـَـطـَّـرَه
گـلـبـي إلـَـه مـاضـَـن سـِـلـَـه
-----------------------
تشرين الثاني / 2016
ســــــــــتوكهولم

الگاردينيا: زهرتنا الشاعرة الرائعة - ميسون نعيم الرومي:

  

إذاعة وتلفزيون‏الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

992 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع